Wpływ prac utrzymaniowych na hydromorfologię rzek

W 2014 i w 2015 roku przeprowadzono w ramach projektu badania z wykorzystaniem metody RHS na pięciu rzekach w Polsce środkowej. Tutaj zamieszczamy wyniki tych badań.