Dobre praktyki - prezentacje z warsztatów

Jednym z ważnych kierunków dyskusji prowadzonej podczas, zorganizowanych przez CMok w dniach 19-20 maja, warsztatów "Praktyczne aspekty prac utrzymaniowych na rzekach Polski" było szukanie praktycznych możliwości wdrażania dobrych praktyk w pracach utrzymaniowych na rzekach. Tematyka ta była przedmiotem kilku prezentacji, które zamieszczamy poniżej:

Dobre i złe praktyki w ograniczaniu ryzyka powodzi

(dr inż. Janusz Żelaziński)

 

Dobre praktyki w pracach utrzymaniowych – oczami przyrodników

(dr hab. Wiktor Kotowski, dr Ewa Jabłońska, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski)

 

Studium przypadku: prace utrzymaniowe na Rabie  

(mgr Józef Jeleński, Stowarzyszenie Ab Ovo - Koordynator Projektu Tarliska Górnej Raby)

 

Studium przypadku: odsuwanie wałów przeciwpowodziowych na Odrze  

(Edyta Jaszczuk i Piotr Nieznański, WWF Polska)

Rozbiórka wałów przeciwpowodziowych jako ochrona przed powodzią!

Dzięki długotrwałym staraniom WWF Polska, z początkiem roku 2015 w dolinie Odry rozpoczyna się innowacyjny w skali Polski projekt, który może diametralnie zmienić nasz sposób myślenia o ochronie przed powodzią. Zamiast odgradzać rzekę jak najszczelniej wałami, w planach jest rozbiórka części wałów lub ich odsunięciu od rzeki. Wówczas, w czasie wezbrań woda będzie mogła wylewać się na "oddane rzece" naturalne tereny zalewowe, a to zmniejszy ryzyko przerwania wałów i zalania miejscowości. Więcej o projekcie na stronach: WWF i Gazety Wyborczej. Rozległe naturalne tereny zalewowe u zbiegu rzek Biebrzy i Narwi: