Społeczna kontrola zarządzania ekosystemami rzecznymi w Polsce

Od kwietnia 2014 roku Centrum Ochrony Mokradeł realizuje projekt "Społeczna kontrola zarządzania ekosystemami rzecznymi w Polsce" – w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Głównym celem tego projektu jest kontrola realizacji prac hydrotechnicznych na ciekach, a także próba znalezienia i wypracowania rozwiązań stanowiących przykłady realizacji niezbędnych działań zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.