Wpływ prac utrzymaniowych na hydromorfologię rzek

W ramach projektu przeprowadzono powtórne badania pięciu rzek w północnej Polsce, badanych wcześniej w 2013 roku w ramach pracy magisterskiej na Wydziale Biologii UW. Raport z wynikami porównań zamieszczono tutaj.