Wpływ prac utrzymaniowych na rzekach na siedliska ryb

W ramach projektu przeprowadzono badania i symulacje dotyczące wpływu prac hydrotechnicznych na siedliska ryb. Wskazują one, jak delikatnym ekosystemem jest rzeka i jak trudno przywrócić ją do stanu naturalnego, gdy ulegnie zniszczeniu. Raport znajduje się tutaj.