Ujście Bugu

Rozpoczęły się prace związane z udrażnianiem ujściowego odcinka Bugu do głównego koryta rzeki Narew na wysokości zalewu Zegrzyńskiego. Podstawowym celem udrożnienia koryta jest ułatwienie spływu lodów i zmniejszenie groźnych spiętrzeń zatorowych. Prowadzone prace obejmują wykonanie przekopu o szerokości od 170 m (w odcinku ujściowym) do 100 m - dalej w górę rzeki do km 2+000. Urobek jest składowany wzdłuż zapór bocznych (między obwałowaniami rzeki). Jest to pierwszy etap prac. Kolejne etapy mają objąć udrożnienie rzeki Bug aż do 17 kilometra, który jednocześnie jest odcinkiem cofkowym jeziora Zegrzyńskiego. Obecnie prowadzone prace kończą się na granicy obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001.